انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

کار نیمه وقت با داشتن ویزای همراه

Viewed 947 Times 0 Comments

کار کردن افرادی که ویزای همراه دارن قانونی نیس و این موضوع در اکثر کشورها صدق می کنه. اما ممکنه بعضی از کارفرماها بدون توجه به این قانون نسبت به بکارگیری این افراد اقدام کنن که بالطبع حقوق و مزایا پایین بوده و بیمه هم نخواهند شد.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (1)