انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

رتبه بندی دانشگاههای جهان

Viewed 1265 Times 0 Comments

در خصوص رتبه بندی دانشگاههای جهان سازمانهای مختلفی فعالیت می کنند که معروفترین آنها سازمانها زیر می باشند:

(برای دیدن لیست مربوط به هر سازمان روی آن کلیک کنید)

 

 

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)