انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

حمل و نقل در کره جنوبی

Viewed 562 Times 0 Comments

کره جنوبی از نظر حمل نقل شهری و بین شهری مقام اول را در جهان داره هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت.

واسه اینکه بهتر بتونین از این خدمات استفاده کنین پیشنهاد می کنیم برنامه های اتوبوس و مترو را روی موبایل خود نصب بکنید.
 Seoul Bus

 

Subway

 

نقشه مترو سئول:

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)