انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

انواع متفاوت ویزا برای کره جنوبی

Viewed 737 Times 0 Comments

دولت کره ی جنوبی از طریق اداره ی مهاجرت یکی از این نوع ویزاها را برای وارد شدن به این کشور صادر می نماید.

 A visas

A-1

سیاست مداران

A-2

مقامات دولتی

A-3

قراردادها

 

B visas

B-1

ویزای معافیت ها

B-2

توریستی

 

C visas

C-1

پوشش موقت اخبار

C-2

تجارت کوتاه مدت

C-3

بازدید کوتاه مدت

C-4

اشتغال کوتاه مدت

 

D visas

                             

D-1.

هنرمندان

D-8

سرمایه گذاران شرکت

D-2

دانشجویان

D-9

تجارت بین المللی

D-3

دوره های صنعتی

D-10

بدنبال کار

D-4

دوره های آموزشی

D-5

روزنامه نگاران

D-6

مذهبیون

D-7

اساتید راهنما

 

E visas

E-1

اساتید

E-2

آموزگاران زبان خارجه

E-3

محققین

E-4

انتقال تکنولوژی

E-5

مشاغل خاص

E-6

اجرای هنری

E-7

طراحان

E-8

اشتغال در اموزش

E-9

اشتغال در بخش های غیر حرفه ای

E-10

کارمندان خدمه

 

F visas

F-1

بازدید خانواده

F-2

اقامت

F-3

همراهی همسر یا بچه

F-4

کره ای های خارج از کشور

F-5

اقامت دایم

F-6

ازدواج با شخص کره ایی

 

G visas

G-1

متفرقه

 

H visas

H-1

اشتغال در تعطیلات

H-2

اشتغال در گردش گری

 

M visas

M-1

نظامی

 

T visas

T-1

اقامت گردشگری

 

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)