انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

اختلاف مسافت و زمان تهران و سئول

Viewed 1958 Times 0 Comments

تهران و سئول، پایتخت های به ترتیب ایران و کره جنوبی 6586/5 کیلومتر از هم فاصله دارن. به طوری که مدت زمان پرواز از تهران به سئول 8 ساعت و نیم هستش.

اختلاف زمانی این دو پایتخت در نیمه ی اول و دوم سال با هم متفاوته. دلیلشم اینه که ما به بهار و پاییز که میرسیم زمان رو یک ساعت جلو یا عقب می بریم درحالی که در کره جنوبی این کار انجام نمیشه.

سئول از نظر زمانی در نیمه ی اول سال یعنی بهار و تابستون 4 ساعت و نیم از تهران جلو تر هست و در نیمه ی دوم سال یعنی پاییز و زمستون 5 ساعت و نیم.

یعنی اگر به فرض ساعت رو در تهران 12:00 بامداد در نظر بگیریم در همون لحظه در سئول در نیمه ی اول سال ساعت 4:30 بامداد و در نیمه دوم 5:30 بامداد هست.

Was this answer helpful ? Yes (9) / No (2)