انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

یلدا در مشرق زمین کره جنوبی (동지)

مشرق زمین مظهر پیدایش بسیاری از آداب و رسوم زیبای زندگی از دوران بسیار کهن و باستانی بوده است . تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از قوانین اجتماعی ؛ اداب و رسوم زندگی فردی و اجتماعی در مشرق زمین بیانگر دقت و وسواس بزرگان اقوام مختلف در ایجاد زندگی بهتر برای انسان می باشد . یکی از این اداب و رسوم موضوع شب یلدا و یا طولانی ترین شب در سال و فلسفه آن است. شبی که قرمزی رنگ خوراکیها ومنطق استفاده از آن که بر مبنای رفع شر و دور کردن اهریمن از انسان است. اعتقادی که در اداب و رسوم ما ایرانیان نیز از قدیم وجود داشته است . پیشینیان بر این باور بودند که در این شب فرشته بدی ها (اهریمن) با فرشته خوبی ها (امشاسپندان) به جنگ می پردازد و در این نبرد طولانی فرشته خوبی ها اهریمن را شکست می دهد و صبح، پس از زاده شدن دوباره خورشید (پیروزی روشنایی بر تاریکی) آغاز می شود. در تقویم مشرق زمین (چینی) تقویم خورشیدی و یا سال خورشیدی به 24 قسمت برابر بر اساس کیفیت رنگ زرد نور خورشید تقسیم می شود که به آن ده یانگ نیون می گویند .
بر طبق این سال خورشیدی قسمت بیست ودوم رنگ خورشید حالتی است که روز آن کوچکترین و شب آن طولانی ترین شب است و آن روز بیست و یکم و یا بیست دوم دسامبر برابر با اول دی می باشد . در فلسفه ی مردم مشرق زمین وقتی یک پدیده طببعی به اوج خود رسید بتدریج در جهت عکس خود حرکت می کند . در واقع نه تنها طبیعت بلکه همه پدید ها این گونه محاسبه می شوند . در این طولانی ترین شب و یا بقولی سرد ترین شب طبیعت بدن انسان باید موادی را استفاده کند که تحولات طبیعی بربدن او اثر نامطلوب برجای نگذارند . در مشرق زمین و هم چنین شبه جزیره کره رنگ قرمز رنگ مذکر است و نشان گرمی می باشد و در مقابل سردی است . به همین خاطر در کره مردم در این سردترین شب سال از مواد غذایی استفاده می کنند که به رنگ قرمز می باشد در کره در این روز یعنی اول ماه دی و شروع زمستان فرنی و یا سوپ لوبیا قرمز (팥죽استفاده می کنند.

(팥죽) فرنی لوبیا قرمز غذای یلدایی در کره
 کر ه ایها در قدیم معتقدبودند این غذا مانع ورود بیماری وشیطان به بدن انسان می شود . نکته بسیار جالب در خصوص مردم مشرق زمین این است که شما کمتر فردی را به صورتی چاق و غیر طبیعی می بینید . درواقع مواد غذایی که در این بخش از جهان در فصول متعدد استفاده می شود دقیقا برمبنای تحولات و تغییرات نور خورشید بر زمین تنظیم شده است . اگرچه درحال حاضر در مشرق زمین جشنهای شب یلدا بسیار کم رنگ شده است . اما با این همه هنوز بعنوان یکی از جشنهای باستانی گرامی داشته می شود .

مرتضی سلطان پور ابیانه