انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

کاهش شدید زاد و ولد در کره جنوبی

یکی از مشکلاتی که هم اکنون دولت کره جنوبی با آن دست و پنجه نرم می کند، کاهش شدید زاد و ولد در این کشور است. به طوری که در سالهای گذشته علیرغم سیاست های تشویقی دولت برای افزایش جمعیت این کشوراین سیاستها با شکست روبرو شد . این بحران از اوایل دهه 90 در این کشور آغاز شد . در آن سالها بسیاری از خانواده های کره ای به خصوص آنها که در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی می کردند، بعد از انجام آزمایش سونوگرافی و آگاهی از دختر بودن فرزند خود مبادرت به عمل سقط جنین می کردند. در نتیجه در آن سالها وضعیت به گونه ای شد که تعداد پسران از دختران فزونی یافت و همین امر باعث گردید بسیاری از شرکتها و مالکین زمینهای بزرگ که در مناطق کشاورزی فعال بودند مبادرت به واردات نیروی انسانی دختر از کشورهای آسیای جنوب شرقی مخصوصا ویتنام جهت کاردر مزارع نمایند . بعد از این ماجرا و افزایش اعتراضات مردم، جرائم سنگینی برای عمل سقط جنین در نظر گرفته شد، اما با رشد سریع اقتصادی و حضور بیشتر زنان در اجتماع و بدست آوردن فرصتهای شغلی و ترویج روحیه استقلال طلبی در میان زنان، آنان کمتر مبادرت به ازدواج نموده و در واقع حاضر نیستند بسیاری از سنتهای مرد سالارانه ی موجود در جامعه کره را بپذیرند.همین امر باعث گردیده در این کشور ازدواج سفید رواج یابد . از طرفی دیگر آنان نیز که تن به ازدواج رسمی می دهند بدلیل هزینه های بسیار سنگین خصوصا آموزش فرزندان هیچ علاقه ای به داشتن فرزند ندارند وهمین امر باعث شده است تا نرخ زاد و ولد در کره جنوبی در هشت ماه سال جاری (2017) به کمترین میزان خود در تاریخ این کشور یعنی ۲۴۰ هزار و ۸۰۰ نفر برسد که آمار بسیار نگران کننده ای برای برنامه ریزان این کشورمی باشد . اگر این روند ادامه یابد که به احتمال زیاد همین گونه نیز خواهد بود در 50 سال آینده یعنی در سال 2085 جمعیت کره جنوبی به نصف یعنی 26 میلیون نفر خواهد رسید .
مرتضی سلطان پور ابیانه @yosmoon