انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

مراسم استقبال از تيم ملي فوتبال

همزمان با ورود تيم ملي كشورمان به خاك كره جنوبي، مراسمي براي استقبال از ملي پوشان در فرودگاه اينچئون برگزاري ميشود.

از همه هموطنان فوتبال دوست دعوت ميكنيم در اين مراسم شركت نمايند.

زمان؛ شنبه ٢٦ آگوست ساعت ١٧ مكان؛ سالن پروازهاي ورودي فرودگاه اينچئون