انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

هجدهمین همايش بين المللي پزشكي و بيولوژي باروري رويان

با توجه به برگزاری موفق هفده دوره همايش علمي بين المللي پزشكي و بيولوژي باروري و دوازده دوره همايش بین المللی بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی با دعوت بیش از 35 دانشمند برجسته و متخصص خارجی توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در سال جاری بر آن شدیم تا بار دیگر با دعوت از بهترین سخنرانان، متخصصان و اندیشمندان داخلی و خارجی در سال آتی جهت برگزاری هجدهمین همايش بين المللي پزشكي و بيولوژي باروري رويان با هدف ارائه آخرین دستاورد های بيولوژي باروري با محوریت مباحث پزشکی و بیولوژی باروری و سیزدهمین همايش بین المللی بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی در تاریخ 10-8 شهریور ماه سال 1396 به مدت 3 روز اقدام نماییم.

یکی از اهداف مهم از برگزاری این کنگره شناساندن توانمندیهای جمهوری اسلامی در زمینه های پزشکی و بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی در منطقه و جهان می باشد