انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

سی و یکمین دوره جشنواره علمی بین المللی خوارزمی با هدف شناسایی و تقدیر از طرحهای برگزیده از دانشمندان و پژوهشگران برتر توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان در سال 1396 برگزار خواهد شد. این رقابت علمی تراز اول که در طی سی دوره برگزاری صدها طرح و پژوهشگربرجسته از چهل و هشت کشور جهان را به عنوان برگزیده معرفی نموده است مورد حمایت معنوی و مادی بسیاری از سازمانها و نهادهای علمی بین المللی است.

اطلاعات کامل در خصوص تاریخ برگزاری و ارائه طرحهای این همایش بزرگ علمی در سایت : www.khwarizmi.ir در اختیار علاقمندان می باشد.