انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

برخی دانش آموختگان خارج ملزم به داشتن استاد راهنمای ایرانی شدند

دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور که موضوع رساله دکتری آنها در ارتباط با کشور ایران باشد، ملزم به داشتن استاد راهنمای دوم از کشور ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین استاد راهنما و همچنین صدور گواهی لازم در این خصوص از سوی معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده (طی نامه رسمی)، باید مطابق با شرایط ذیل و تکمیل فرم مربوطه انجام پذیرد:

۱ـ استاد راهنمای داخلی باید از اساتیدی انتخاب شود که در دانشگاه‌های داخل کشور مجاز به داشتن دانشجوی دکتری هستند.

۲ـ استاد راهنمای داخلی باید از ابتدای تحصیل متقاضی و با تأیید معاونت آموزشی دانشگاه / دانشکده ذیربط تعیین شود.

۳ـ پرداخت هزینه‌های مربوط (به تشخیص دانشگاه) به عهده دانشجو است.