انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

برگزاری مراسم شب یلدا در کره جنوبی

نور، روز و روشنایی خورشید، نشانه هایی از آفریدگار است در حالی که شب، تاریکی و سرما و نشانه هایی از اهریمن. تغییرات مداوم شب و روز این باور را می رساند که شب و روز و یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ همیشگی به سر می برند. روزهای بلندتر روزهایی پیروزی روشنایی هستند.

شب یلدا یا شب چله آخرین روز پاییز، شب اول زمستان و درازترین شب سال در نیم کره شمالی زمین است. از آنجاییکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، با انقلاب زمستانی روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی فزونی می یابد، ایرانیان باستان آن راشب زایش مهر می خواندند و از دیرباز آن را گرامی می داشتند.

در راستای ایجاد همنشینی و همدلی، دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی به رسم نیاکان خود مراسم شب یلدا را با شور و نشاط برگزار کردند. این مراسم که در قلب شهر سئول برگزار گردید تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی مقیم این کشور را دور هم گرد آورد تا آیین این شب را بجا بیاورند. موسیقی سنتی ایرانی، حافظ خوانی و تفعل، مشاعره و مسابقه، طنز و گپ های دوستانه و برنامه های دیگری توسط خود دانشجویان برگزار گردید تا از این طریق انرژی مثبت بیشتری برای ادامه تحصیل و فعالیت خود در غربت گرفته باشند.