انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

اطلاع رسانی به دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی ورودی 2016-2017

در اواخر خرداد ماه 95 مطلع گردیدیم که دانشگاه ام جی آر تقاضای شرکت در آزمون نیت را از دانشجویان ایرانی دارد. این زمانی بود که هنوز بسیاری از دانشجویان به هند عزیمت نکرده بودند و بعضی از آنها تازه به هند آمده بودند و از شرکت در این امتحان به لحاظ عدم آشنایی بزبان انگلیسی ناراحت و مضطرب بودند. ضمنا اکثر دانشجویان هزینه های پذیرش را به کالجها پرداخت و از کالجها نامه پذیرش موقت اخذ کرده بودند.

با توجه به شرایط موجود، با رییس سازمان سنجش نیت مذاکره گردید و ایشون اعلام کردند که آزمون نیت برای خارجی ها نیست. در نتیجه در 20 جوئن نامه ای  به دانشگاه ام جی آر نوشته شد و با اشاره به صحبتهای شفاهی مقامات گفته شد تا موضوع اخذ امتحان نیت از ایرانیان را نادیده بگیرند. ضمنا به دانشجویان و کالجها گفته شد که جهت امتحان نیت دانشجویان ایرانی، یا پولهای شهریه و پذیرش آنها را پس بدهید تا در امتحان شرکت کنند و پس از قبولی دوباره ثبت نام نمایند و یا با پذیرش اخذ شده، دیگر امتحان ورودی معنایی ندارد، که کالجها موضوع را مسکوت گذاشتند و دانشجویان هم راضی بودند که در امتحان شرکت نکنند.

سپس با مدیر کل خدمات آموزشی وزارت بهداشت هند جلسه ای برقرار گردید و در آن جلسه این موضوع به بحث گذاشته شد و ایشان هم اعلام کردند که آزمون نیت برای دانشجویان خارجی نمی باشد. لذا از رییس سازمان سنجش نیت و مدیر کل خدمات آموزشی وزارت خواستم تا موضوع را کتبا به دانشگاهها اعلام کنند تا برای دانشجویان مشکلی بوجود نیاید و آنها نیز قبول کردند. سپس دو نامه به تاریخهای 21جوئن و 28 جوئن به این دو مقام هندی نوشته شد تا ضمن پی گیری موضوع پاسخ به نامه ها داده و دانشگاهها را مطلع نمایند.

در این بین دانشگاه مانیپال نیز دانشجویان خارجی بسیاری را پذیرش داده و الیجیبیلیتی هم صادر نمود و اظهار می نمود که امتحان نیت برای دانشجویان خارجی نیست و در آن دانشگاه هیچ دانشجویی با مشکلی روبرو نشد.

در تاریخ 3 اوت 2016 دوباره با توجه به مدرک امتحان نیت خواسته شده توسط دانشگاه ام جی آر از دانشجویان ایرانی و برگرداندن مدارک دانشجویان برای صدور الیجیبیلیتی، موضوع با دانشگاه ام جی آر بارها تلفنی و کتبی در میان گذاشته شد و از آنها خواسته شد که از مقامات دولتی هند در این خصوص کسب تکلیف نمایند. همزمان در 22 اوت 2016 رایزن علمی و دانشگاه ام جی آر نامه ای را برای کمیسیون دندانپزشکی هند در دهلی ارسال کردند و در آن خواسته شد تا وضعیت دانشجویان خارجی و خصوصا ایرانیان را در خصوص امتحان نیت مشخص نمایند. متاسفانه مسئولین به نامه های دانشگاه و رایزنی علمی پاسخی ندادند. با توجه به اهمیت موضوع و مبهم بودن آن در 25 اوت 2016 نامه ای به مدیرکل بخش ایران در وزارت امور خارجه هند نوشته و ارسال شد و در آن خواسته شد تا با توجه به حکم دیوان عالی هند در خصوص دانشجویان خارجی شرایط مشخص و دانشجویان خارجی را بطور شفاف در این موضوع آگاه و اطلاع رسانی نمایند.

در دانشگاه پنجاب هند نیز امسال تعداد زیادی دانشجوی ایرانی برای دندانپزشکی اقدام و پذیرش و الیجیبیلیتی دریافت کردند و در آنجا هم دانشجویان با مشکلی مواجه نگردیدند و این استنباط برای رایزنی بوجود امد که دانشگاه ام جی آر مشکل ایجاد میکند.

در تاریخ 20 سپتامبر دوباره موضوع از سوی دانشگاه ام جی آر در خصوص ارائه نتیجه امتحان نیت از دانشجویان ایرانی مطرح گردید که دوباره با شدت و با ناراحتی لفظی از سوی رایزنی به مقامات آن دانشگاه موضوع برخورد شد و گفته شد که دانشگاههای مانیپال و پنجاب هیچ مشکلی برای ایرانیها ایجاد نکردند و مقامات دولتی هم میگویند این امتحان برای خارجی ها نیست. مسئولین دانشگاه ام جی آر از ما خواستند که به آنها کمک کنیم و نامه ای رسمی از مقامات رسمی هند در این خصوص اخذ کنیم.

 

لذا در تاریخ 22 سپتامبر با مدیر کل جدید خدمات آموزشی وزارت بهداشت هند صحبت شد و ایشان برای اولین بار شفاها گفتند که امتحان نیت برای خارجی ها الزامی است! که به ایشان اشاره گردید تا دیروز همه میگفتند که امتحان نیت برای خارجی ها نیست و شما این موضوع را رسما با نامه نگاریهای رایزنی پاسخ ندادید! حال میگویید اجباری است!. و نامه ای دوباره در این خصوص به معاون وزارت بهداشت ارسال گردید تا پاسخ رسمی دهند. اما متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم و هیچ مرجعی متاسفانه کتبا و رسما اعلام موضع نکرد.

موضوع با سفیر محترم مذاکره گردید و در تاریخ 26 سپتامبر با مسئولین میز ایران در وزارت خارجه هند گفتگو و با توجه به حاد بودن وضعیت خواسته شد تا اقدامی عاجل در این خصوص انجام دهند که آنها نامه رسمی سفارت به همراه لیست 80 نفری دانشجویان دندانپزشکی در مانیپال و چنای را از ما خواستند تا اقدام نمایند. در روز 27 سپتامبر نامه رسمی از سوی سفارت ارسال گردید. در همان روز از سوی سفیر محترم جلسه ای با معاون وزارت بهداشت برقرار گردید و در آن جلسه مسئولین وزارت بهداشت همگی حضور داشتند و موضوع دوباره طرح گردید که اخذ امتحان نیت از دانشجویان خارجی آنهم در این مقطع زمانی و بدون اطلاع قبلی کاری غیرعاقلانه بوده و این باعث میشود تا دانشجویان معترض شده و در سال آینده نیز دانشجویان برای رشته های علوم پزشکی به هند نیایند. همچنین کپی نامه وزارت امورخارجه و لیست دانشجویان ایرانی به آنها داده شد. معاون وزیر هند اشاره داشتند که چون خود ما هم متوجه این حکم نشدیم و درک دقیق از آن نداشتیم، لذا هیچ مسئولی به شما جواب رسمی نمیداد، چون قضیه بر می گشت به حکم دیوان عالی هند. ایشان اشاره کرد موضوع را سریعا بررسی و اجازه دهید از وزارت امور خارجه نامه بیاید و اقدام خواهیم کرد. در فردای آنروز با مدیر خدمات آموزش و با وزارت امور خارجه تماس و پی گیر کار شدیم که متاسفانه در آخر وقت اداری گفتند که نمیشود کاری کار و امتحان برای خارجی ها اجباری است!

فردای آنروز یعنی در 29 سپتامبر دوباره سفیر محترم موضوع را با مدیر کل میز ایران در وزارت خارجه مطرح کردند، ولی ایشان اظهار داشتند که چون حکم دیوان عالی هند است نمیتوان اقدامی را انجام داد.

با توجه به تعدد نظرات و عدم آگاهی مراجع قانونی هند بر آن شدیم که موضوع را زیاد مطرح نکنیم تا حساسیت موضوع کاهش یافته و سپس بررسی کامل بر روی حکم دادگاه دیوان عالی هند انجام شود و درک دقیق از آن بدست آید تا اقدام بعدی انجام پذیرد.

اما در تاریخ 4 اکتبر با تماس با دانشگاه مانیپال و جویا شدن موارد دانشجویان ایرانی متوجه شدیم که این دانشگاه از طرق قانونی و دادگاه موضوع را بررسی و پی گیری نموده و در نتیجه دوباره دیوان عالی هند به دانشگاه مانیپال حکم داده که تمام کرسیهای دانشگاهی در سرتاسر هند می بایست از طریق امتحان نیت تکمیل شود و تمامی متقاضیان باید از این طریق وارد دانشگاهها شوند و چون دانشجویان خارجی مجوز شرکت در این امتحان را ندارند به این معناست  که هیچ دانشجوی خارجی در سال 2016-2017 نباید وارد دانشگاههای هند برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی شود و در نتیجه تفسیر جدیدی از حکم دیوان عالی هند مطرح شد که جای بسیار درنگ داشت! و از اینرو دانشگاه مانیپال با آنهمه سابقه عالی و دانشجویان خارجی امسال تمامی دانشجویان خارجی خود را لغو پذیرش و اخراج نمود.

لذا به دانشجویان عزیز هشدار میدهیم که با توجه شرایط بوجود آمده و تفسیر جدید حکم دیوان عالی هند توسط خود دیوان عالی هند وضعیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی که در سال 2016-2017 پذیرش اخذ نمودند، بلاتکلیف بوده و احتمال باطل شدن پذیرشها است و سفارت و رایزنی علمی تمامی همت خود را معطوف جلوگیری از اقدام و اجرای این حکم از طرق قانونی و سیاسی نمود، ولی چون موضوع جنبه قضایی دارد و تنها به دولت ایران ختم نمیشود و این حکم برای تمامی دانشجویان خارجی است و حکم دیوان عالی هند می باشد، امکان ورود بیشتر به پرونده وجود ندارد و دولتمردان هندی نیز نمی توانند کاری انجام دهند.

لذا یشنهاد می گردد:

1- با توجه به شرایط بسیار پیچیده و گذشت زمان و اقدام دانشگاه مانیپال، دانشجویان عزیز سریعا پذیرشهای خود را بر اساس مصوبه و حکم دیوان عالی هند باطل و هزینه پذیرش خود را از کالجها اخذ نمایند.

2- *مهم* لطفا دقت کنید تا به دام طمع کاران و دلالان نیفتید تا از طرق غیر قانونی و یا با جعل مدارکی بخواهند به اصطلاح مشکل شما را حل نمایند و چند صباحی بیشتر از شما سو استفاده و اخاذی نمایند.

3- در صورت تمایل، با توجه به تعداد کثیر دانشجویان ایرانی دندانپزشکی ( تعداد 120نفر) و جهت اطمینان بیشتر از وضعیت و آینده تحصیلی خود، دانشجویان دندانپزشکی میتوانند کمپینی را تشکیل داده و ظرف مدت کوتاهی از طریق قضایی موضوع را دنبال نمایند.