انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

امضای یادداشت تفاهم همکاری میان کتابخانه های ملی ایران و کره جنوبی

در پی سفر هیات کتابخانه ملی کشورمان به کره و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان کتابخانه های ملی دو کشور در تاریخ 19 شهریور 95 ، فضای اختصاصی ایران در سالن اصلی کتابخانه ملی کره در سوول تحت عنوان Window on Iran گشایش یافت. در این مرحله بیش از 400 کتاب در زمینه های تاریخ، هنر، ادبیات و زبان فارسی در این فضای اختصاصی در معرض بهره برداری علاقمندان و محققین ذی ربط قرار گرفت.