انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

صادرات میوه ایران به کره جنوبی

صادرات میوه ایران به کره جنوبی افزایش می یابد، یادداشت تفاهم در راستای گسترش همکاریها در زمینه توسعه صادرات میوه از ایران به کره جنوبی توسط دو شرکت بازرگانی از کشورمان و فدراسیون ملی تعاونیهای کشاورزی کره جنوبی به امضاء رسیده است.
در حال حاضر محصول انار ایران با توجه به قیمت مناسب و کیفیت خوب آن، از بازار بسیار خوبی در کره جنوبی برخوردار است و تاکنون چندین شرکت ایرانی بنابر توافقات صورت گرفته فی مابین مراکز کشاورزی دو کشور فعالیت های خوبی در امر صادرات این میوه داشته اند.
فدراسیون ملی تعاونیهای کشاورزی کره جنوبی با پوشش یک هزار و ١٣٤ تعاونی کشاورزی کوچک و بزرگ و با داشتن جمعیتی بالغ بر ٢ میلیون و ٦١٠ هزار نفر درصدد توسعه همکاری با ایران است.
جمعیت شاغل در بخش کشاورزی این فدراسیون که از سال ١٩٦١ فعالیت خود را آغاز کرده، ٥ درصد جمعیت کره جنوبی را شامل می شود.