انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

نهمین جشنواره قرآنی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

نهمین جشنواره قرآنی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور در دو بخش متمرکز (قرائت، حفظ، درک مفاهیم) و غیر متمرکز (مقاله نویسی، ترجمه متون خارجی) برگزار خواهد شد. از همه عزیزان دعوت میشود برای کسب اطلاعت بیشتر به آدرس اینترنتی www.nahadiran.ir مراجعه فرمایند.

photo_2016-06-15_22-04-43