انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

كنفرانس همكاري هاي اقتصادي ايران و كره

چهارمين كنفرانس همكاري هاي اقتصادي ايران و كره امروز در مركز پژوهش هاي بازرگاني در تهران برگزار شد.  مؤسسات مطالعات سياست اقتصاد بين الملل KIEP و Asan و تعدادي از دانشگاه هاي كره در اين كنفرانس حضور دارند. سفير كره در تهران نيز در اين كنفرانس شركت دارند.

photo_2016-05-29_19-19-50 photo_2016-05-29_19-19-55 photo_2016-05-29_19-19-57 photo_2016-05-29_19-20-02