انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

هشتمين سمپوزيوم بين المللی مخابرات

همانطور كه مستحضر هستيد پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات هشتمين سمپوزيوم بين المللی مخابرات را از تاريخ

6  لغايت 8 مهر ماه سال 1395 برگزار می نمايد. اين همايش با هدف گسترش فنی و هم انديشی در حوزه هاي مخابرات و

كامپيوتر برگزار می شود و طی آن آخرين پيشرفت هاي علمی و پژوهشی، آينده تكنولوژي هاي ارتباطات و فناوري

اطلاعات و همچنين مفاهيم و تئوريهاي جديد توسط صاحبنظران و صاحبان تكنولوژي در اين حوزه ها و در قالب مقالات

علمی و كارگاههاي آموزشی سخنرانی هاي كليدي و ميزگردها ارائه خواهد شد.

نظر به سوابق درخشان علمیپژوهشی آن انجمن/شركت/سازمان/وزارتخانه دعوت می شود تا با ارسال مقاله يا پيشنهاد

ارائه كارگاه آموزشی دبيرخانه سمپوزيوم را در مسير ارتقاء محتواي علمی اين گردهمايی ياري رسانيد.

همچنين با توجه به ضرورت برنامه ريزي جهت برگزاري هر چه بهتر سمپوزيوم خواهشمند است دستور فرماييد اسامی

همكاران متقاضی شركت در اين سمپوزيوم به همراه مدارك مورد نياز به دبيرخانه سمپوزيوم ارسال شود. اميد است با

همياري جنابعالی و همكاران محترم اين همايش هرچه موفقتر برگزار گردد. جهت اطلاعات بيشتر تلفن 88696688 و

آدرس http://ist2016.itrc.ac.ir قابل دسترسی می باشد.

InvitationLetter (1)