انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

فراخوان شناسایی استعدادهای ایرانی در کشورهای شرق آسیا

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: از آنجایی که ایده ها و طرح های علمی و تحقیقاتی نخبگان ایرانی در جای جای جهان می تواند راهگشای خوبی برای پیشرفت و توسعه، به خصوص برای کشور عزیزمان ایران در ابعاد مختلف باشد، رایزنی علمی ایران در شرق آسیا برآن است تا با هدف شناساندن این استعدادها به جامعه علمی و تحقیقاتی و نیز بدنه تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور، ویژه نامه ای متشکل از مشخصات فردی، تلاش های علمی و تحقیقاتی و ایده های کاربردی  تحقیقات آن دسته از دانشجویان ایرانی که از دانشگاههای کشورهای شرق آسیا فارغ التحصیل شده اند و یا در مرحله پایانی تحصیل خود می باشند، تهیه نماید.

دانشجویان/فارغ التحصیل ایرانی کشورهای شرق آسیا  با دانلود این فرم و تکیمل آن براساس اطلاعات و مستدات خواسته شده می توانند در این طرح شرکت نمایند.

توضیحات مهم: 

1- در تکمیل فرم، حتما به دستورالعمل ارایه شده در هر بخش دقت لازم مبذول شود.

2-این فرم باید حداکثر تا تاریخ 5/02/2016  (پنجم فوریه) به ایمیل رایزنی علمی ایران در شرق آسیا Info@iranscea.com مطابق دستورالعمل (ثبت فایل براساس نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی و شماره پاسورت) ارسال شود.

3-به چند نفر از استعدادهای برتر شرکت کننده در این طرح به تفکیک کشورهای شرکت کننده همزمان با ایام دهه فجر و ویژه برنامه های بزرگداشت 22 بهمن با همکاری سفارت های جمهوری اسلامی ایران جوایزی نقدی اعطاء خواهد شد.

4-تمامی نتایج این طرح ابتدا در قالب یک ویژه نامه منتشر و در اختیار نهادها، سازمان ها و … در ایران قرار خواهد گرفت. 

5-متعاقب آن، و پس از مطالعه دقیق موضوعات مطالعاتی و تحقیقاتی استعداد های ایرانی در کشورهای شرق آسیا توسط یک کمیته علمی و تحقیقاتی جامع و نیز کسب مشورت از مراکز مسئول و متولی امورعلمی، تحقیقاتی و توسعه ای کشور، از بهترین و کاربردی ترین ایده ها و طرح های پیشنهادی از سوی استعدادهای ایرانی که بتواند بخشی از نیاز کشور را برآورده سازد، برای شرکت در یک سمینار علمی و تخصصی با عنوان “ایده های توسعه ای از کشورهای شرق اسیا برای ایران” و ارائه مقاله علمی دعوت به عمل خواهد آمد.