انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه‌هاي‌ مورد تایید وزارت بهداشت در کشور کره جنوبی 

 1. Seoul National University
 2. SungKyunKwan University (SKKU)
 3. Yonsei University
 4. Korea University
 5. University of Ulsan
 6. Hanyang university
 7. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 8. Gachon University of Medicine and Science
 9. Kyung Hee University
 10. Chonbuk National Univeristy
 11. Chonnam National University
 12. Chungnam National University
 13. Ewha Womans University
 14. Kyungpook National University
 15. Pusan National University
 16. The Catholic University of Korea
 17. Chung-Ang University
 18. Ajou University
 19. Yeungnam University
 20. Hallym University
 21. Konkuk University
 22. Inje University
 23. Gyeongsang National University
 24. Chungbuk National University
 25. Dankook University
 26. Gwangju Institute of Science and Technology

برای دیدن لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در تمام کشورها اینجا را کلیک کنید.