انجمن دانشجویان ایرانی مقیم کره جنوبی

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه‌هاي‌ مورد تایید وزارت بهداشت در کشور کره جنوبی 

 1. Seoul National University
 2. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 3. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
 4. Korea University
 5. Yonsei University
 6. Sungkyunkwan University
 7. Hanyang university
 8. Kyung Hee University
 9. EwhaWomans University
 10. Sogang University
 11. Pusan National University
 12. Chung-Ang University
 13. Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
 14. The Catholic University of Korea
 15. Kyungpook National University
 16. University of Seoul
 17. Ajou University
 18. Chonnam National University
 19. Chungnam National University
 20. University of Ulsan
 21. Konkuk University
 22. Yeungnam University

برای دیدن لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در تمام کشورها اینجا را کلیک کنید.